Fortsätt till innehållet

För säkerhets skull – Ny brandstation invigdes i Ingå

Den nya brandstationen i Ingå står klar. Detta firades idag tillsammans med byggare, planerare och samarbetspartners. Brandstationen är belägen vid Täktervägen, strax intill stamväg 51 och är till sin storlek totalt 921m2. Ingå kommun har budgeterat totalt 4,1 miljoner euro för brandstationen, varav 210 000 euro är understöd beviljat av Brandskyddsfonden.

Det blev dubbelfest i den nya brandstationen då både invigning och taklagsfest firades samtidigt. Efter smaklig laxsoppa och en fanfar framförd av Gardets musikkår hade Ingås fullmäktigeordförande Robert Lemström äran att öppna det officiella programmet genom att delge kommunens välkomsthälsning.

– Den nya brandstationen är en konkret symbol för säkerhet, samhällsengagemang och utveckling. Den fungerar även som en påminnelse om att ta hand om våra medmänniskor. Endast genom att ta hand om varandra kan vi upprätthålla vårt välfärdssamhälle. I slutändan är vi starkast då vi står tillsammans, sade Lemström.

Robert Lemström, kommunfullmäktigeordförande

Sanna Svahn, välfärdsområdesdirektör på Västra Nylands välfärdsområde, hävdade i sitt tal att räddningsverkens specialkunnande är att samarbeta effektivt med flera aktörer. Hon nämnde att ett fungerande samarbete är en grundförutsättning för att få snabbt hjälpt då något oförutsett inträffar.

– De nya utrymmena här i Ingå ger ännu bättre förutsättningar för att förstärka samarbetet, vilket är helt avgörande i utmanande situationer, sade Svahn.

Sanna Svahn, välfärdsområdesdirektör på Västra Nylands välfärdsområde

Festtalet gavs av Veli-Pekka Ihamäki, som är räddningsdirektör på Västra Nylands välfärdsområde. Han framhävde bland annat den frivilliga brandkårens betydelsefulla roll inom hela räddningsväsendet.

– Grunden för detta utgörs egentligen av ett fint ideal – att rädda människoliv. Det frivilliga arbetet som görs utgående från detta är oersättligt. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till Ingå kommun som vågade investera i en ny brandstation. Utrymmena är fina och ändamålsenliga. En riktig god jul till alla och kom ihåg att vara varsamma med alla levande ljus, så behöver inte denna byggnads dörrar öppnas i onödan, hälsade Ihamäki.

Veli-Pekka Ihamäki (t.v.), räddningsdirektör på Västra Nylands välfärdsområde, tackade kommundirektör Robert Nyman för gott samarbete

Också huvudentreprenören Ralf Ajalin var nöjd med samarbetet kring projektet. Antti Puustinen, verkställande direktör på bolaget, tog fasta på samarbetets betydelse.

– Vi har i tidigare talturer fått höra att projektet varit lyckat. Jag instämmer och vill skilt ännu tacka för det goda samarbetet. Jag önskar brandstationen ett långt liv och aktivt bruk, speciellt då det verkligen behövs, hälsade Puustinen.

Antti Puustinen, vd för Ralf Ajalin

Brandstationen hyrs av Västra Nylands välfärdsområde och kommer även att användas av en s.k. avtalsbrandkår. I praktiken innebär det att frivilliga brandkåren har gjort ett avtal med räddningsverket om att utföra räddningsuppdrag.

Från vänster: Veli-Pekka Ihamäki och Sanna Svahn tillsammans med Ingå FBK:s representanter Niclas Kauppala och Patrick Köhler