Fortsätt till innehållet

Lyckad minimässa för seniorer ordnades i Ingå

I slutet av november ordnades en avgiftsfri, tvåspråkig minimässa för seniorer i den trivsamma lokalen på Wilhelmsdal. Mässan ordnades för att presentera tjänster för pensionärer i Ingå och många serviceproducenter från omnejden var närvarande. 

Utställarna var glada över att på det här sättet kunna skapa kontakter till seniorerna i Ingåområdet. Dessutom var det roligt att kunna bekanta sig med andra aktörer och föreningar – nu har vi siktet på fantastiska samarbetsmöjligheter!

Mässan besöktes av över 50 personer som verkade nöjda med utbudet och mängden av information. Även Ingå kommuns representant gladde sig över den lyckade mässan.

Kommunens fritidsinstruktör Pia Helle

Aktörerna gav intressanta presentationer varje halvtimme. Vi fick ta del av viktig information bland annat om närståendevården i Esbo och intressant diskussion med Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf som för tillfället endast har en närståendegrupp i Ingå och som gärna skulle vilja nå fler personer. Föreningen besöker seniorkaféet 11.3 för att berätta mer om sin verksamhet. Observera att du inte behöver vara en officiell närståendevårdare för att delta i deras träffar. 

Fysioterapeuterna på Ingå hälsovårdscentral informerade om sina nya kontaktuppgifter och om hjälpmedelscentralens tjänster. I fortsättningen kan du nå Ingås fysioterapi, talterapi och ergoterapi på telefonnumret 029 1513160.

Bland deltagarna på mässan fanns en stor mängd serviceproducenter: Tjänster för äldre, fysioterapeuterna på Västra Nylands välfärdsområde, Nylands Minneslots, Ingå apotek, Äldrerådet i Ingå, Ingå församling, Folkhälsan, Ingå bibliotek, Hörselföreningen i Västnyland rf, Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf samt de lokala föreningarna Ingå Seniorer, Inkoon Eläkkeensaajat och Pensionärsföreningen Fagervik.

Vi har också planer på att utveckla det här lyckade evenemanget vidare och att nästa år ordna en något större mässa i det nya välfärdscentret i Ingå.

Det kändes lämpligt att avsluta det trevliga mässbesöket med en läcker lunch och kaffe på Wilhelmsdal. 

Vi riktar ett varmt tack till alla utställare och besökare!