Fortsätt till innehållet

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen beslutade om inledandet av planläggning – Joddböle V

Ingås kommunstyrelse behandlade på sitt möte 11.12.2023 planläggningsinitiativet och inledandet av ny planläggning i Joddböle. Ärendet hade tidigare behandlats av byggnads- och miljönämnden 5.12.2023. Kommunstyrelsen beslöt att inleda planeringen i enlighet med byggnads- och miljönämndens beslut, med följande instruktioner för den fortsatta behandlingen av ärendet:

Kommunen anser att den kan samla in väsentlig information om olika konsekvenser och krav som uppstår för kommunen som grund för beslutsfattandet genom att inleda ett planläggningsprojekt, och konstaterar att inledandet av ett planprojekt inte är ett ställningstagande för eller emot själva projektet. På grund av projektets omfattning måste kommunen specificera sin egen handläggningsprocess. 

På så sätt har invånarna och intressentgrupperna också möjlighet att bekanta sig med informationen och ta ställning i frågan. Kommunen vill påskynda visionsarbetet (beslutsdatum) som stöd för det politiska beslutsfattandet. Kommunen betonar också behovet av tydlig information och information i planeringsprocessen och även av markägare och potentiella aktörer som befinner sig i den.

Kommunstyrelsen och byggnads- och miljönämnden för en remissdiskussion om planläggningsavtalet innan det godkänns.

För mer information

Henrik Wickström, kommunstyrelseordförande
+358 44 555 3885
henrik.wickstrom@inga.fi

Eric Roselius, planläggningschef
+358 40 670 6143
eric.roselius@inga.fi