Fortsätt till innehållet

Påminnelse: Hjälp oss bli bättre – svara på den stora invånarenkäten!

Vad tycker du att fungerar hos oss och vad borde vi satsa mer på? Vad anser du t.ex. om våra fritids- och idrottstjänster? Tycker du att kollektivtrafiken fungerar bra? Hur är det med skötseln av allmänna områden i Ingå?

Nu har du en ypperlig chans att påverka hur vi framöver borde satsa på den kommunala servicen här i Ingå. Vi vill väldigt gärna höra vad just du tycker att fungerar och vad som ännu kräver utveckling. Svarstiden utgår 17.12.2023.

Vi ska inte sticka under stol med faktumet att denna enkät är omfattande. Dels för att vi ska få jämförbara resultat i förhållande till andra kommuner, dels för att den ska vara så heltäckande som möjligt. Så ta fram din största kaffekopp/-mugg, fyll den med din favoritdryck och svara på frågorna med omtanke!