Fortsätt till innehållet

Julklappspengar utdelas till Ingå för utveckling av stamväg 51 och kultur

Riksdagens så kallade julklappspengar har utdelats. För Ingås del är det glädjande att se att satsningar görs nu på stamväg 51 och kulturen. Det är riksdagens finansutskott som beslutit till vilka projekt pengarna riktas.

Bollstavägens korsning till stamväg 51 får ett anslag på hela 500 000 euro. Pengarna ska användas till förbättring av speciellt säkerheten vid fyrvägskorsningen. I ett utlåtande till NTM-centralen har kommunen nyligen uttryckt sin oro även över säkerheten i gång- och cykeltrafiken vid korsningen. Därför är det betryggande att riksdagen nu beslutit om att tilldela anslag för utveckling av korsningen.

– Tanken är att det ska byggas en inkörningsfil till Ingå från Raseborgshållet. Korsningen har länge varit ett bekymmer för oss. Den är inte endast farlig för dem som är till fots eller rör sig med cykel, utan även för bilister. Genom denna investering kommer vi att kunna avsevärt förbättra säkerheten vid korsningen. Detta var på alla sätt ett väldigt fint besked, säger kommundirektör Robert Nyman.

Det blir också anslag för utveckling av kulturen i Ingå. Ingå kulturförening, som ska upprätthålla verksamheten i Ingås kommande kulturcenter, får nämligen ett utvecklingsbidrag på 45 000 euro. Ordförande för föreningen, Kim Juntunen, är tacksam för bidraget.

– Kultur handlar om att föra människor samman och att vara närvarande. Kulturcentret ska vara en mötesplats för människor, kultur, konst och kreativitet.  Vi jobbar med det här projektet tillsammans för att kunna vara mer tillsammans, säger Juntunen