Fortsätt till innehållet

AKT:s arbetskonflikt påverkar sopkärlens tömningar 

Rosk’n Roll informerar:

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT:s strejk, som planerats till torsdag, förorsakar ändringar i tömningen av sopkärlen den 13–15.12.2023. Tömningarna kan påverkas ännu efter fredagen. 

En del av onsdagens tömningar gjordes i förväg redan på tisdagen och under onsdagen strävar vi efter att på motsvarande sätt genomföra också en del av torsdagens tömningar. Kärl som inte blivit tömda under torsdagen töms med start på fredag, men efterverkningarna av AKT:s arbetskonflikt kan påverka tömningarna även efter fredagen. 

Det är möjligt att alla tömningar som planerats in under den här veckan inte kan genomföras. 

Kunder som meddelat sitt telefonnummer till oss för aktuella meddelanden, och vars tömningar påverkas av strejken, får information av oss per sms. Tyvärr kan vi inte meddela den nya tömningstidpunkten på förhand. 

Vi beklagar eventuella olägenheter som strejken orsakar. 

Tilläggsinformation: www.rosknroll.fi (du flyttas till en ny sida)