Fortsätt till innehållet

Beslut från kommunfullmäktige 18.12.2023

Kommunfullmäktige sammanträdde igår 18.12.2023 till årets sista möte. Följande beslut gjordes:

Du hittar föredragningslistan med tillhörande bilagor här.(du flyttas till en ny sida)