Fortsätt till innehållet

Aktuellt om Novago Företagsutveckling Ab

Novago betjänar företagskunder i Ingå, Hangö och Raseborg på servicepunkten i Raseborg såsom hittills t.o.m. 31.3.2024.

Servicepunkten i Lojo stängs vid årsskiftet. Företag i Lojo kan vända sig till företagsrådgivningstjänsten vid Lojo stad. 

Mer information: Eija Taskinen / Robert Nyman efter 9.1.2024