Fortsätt till innehållet

Presidentvalet i Ingå

SAMMANSTÄLLNINGEN AV KANDIDATLISTOR finns till påseende på vaalit.fi(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

RÖSTNINGSOMRÅDEN OCH RÖSTNINGSSTÄLLEN  

  1. Barösund-Fagervik Ungdomsföreningshuset Walhalla, Valhallavägen 15  
  2. Degerby Degerby skola, Solbergsvägen 1  
  3. Kyrkbyn Kommungården, Strandvägen 2  
  4. Täkter-Solberg Ungdomsföreningshuset Ingbohed, Täktervägen 387  
  5. Västankvarn-Johannesberg Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399  

Valförrättningen inleds på valdagen söndagen den 28.1.2024 kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00. Valförrättningen under andra omgången inleds på valdagen söndagen den 11.2.2024 kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00. 

FÖRHANDSRÖSTNING  

Förhandsröstningen äger rum 17 – 23.1.2024 i Ingå kommun på kommungårdens bibliotek. Adress: Strandvägen 2.
Förhandsröstningsstället är öppet på vardagar kl. 9.00 – 18.00, lördag och söndag kl. 10.00 – 14.00.  

Förhandsröstningen under andra valomgången äger rum 31.1 – 6.2.2024 i Ingå kommun på kommungårdens bibliotek. Adress: Strandvägen 2.
Förhandsröstningsstället är öppet på vardagar kl. 9.00 – 18.00, lördag och söndag kl. 10.00 – 14.00.  

HEMMARÖSTNING OCH FÖRHANDSRÖSTNING PÅ ANSTALT  

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun.  

En närståendevårdare, enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005), som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning och som har ingått ett avtal om närståendevård med kommunen, får rösta i samband med hemmaröstningen, om hon eller han är röstberättigad i kommunen.  

Den röstande ska skriftligen eller per telefon anmäla sin önskan om att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun senast på tisdag 16.1.2024 före klockan 16. Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om närståendevårdaren vill rösta i samband med hemmaröstningen ska det nämnas i anmälan. Anmälan ska göras skriftligt, adress: Centralvalnämnden, Strandvägen 2, 10211 Ingå, eller per telefon, tfn 050 380 7802. Anmälningsblanketter fås av centralvalnämnden eller från kommungårdens infodisk. Blanketten finns också på Justitieministeriets valsida.  

Röstning på anstalt ordnas på Lönneberga och Katthult. 

Centralvalnämnden i Ingå kommun