Fortsätt till innehållet

Reparationen av Furuborgsvägen på slutrakan

Reparationen av Furuborgsvägen har nått slutrakan. Gatubelysningen tändes före årsskiftet. Efter utmaningarna med brytningen i höstas framskred byggandet raskt. Entreprenören Somersora Oy spurtade i fatt tidtabellen och vägstommen blev klar och vägen till framkomligt skick till slutet av året, vilket också var målsättningen. Enligt planen utförs slutarbeten och asfalteringen i vår.

Anslutningen av fastigheterna, sammankopplandet av det befintliga gamla nätverket och kommunalteknikens nya linjer och ibruktagandet av det nya nätverket pågår nu. Vi hoppas att de här arbetena framskrider smidigt.

Projektgruppen vill tacka Degerbyborna för gott samarbete under projektet!