Fortsätt till innehållet

Nya välfärdscentrets gym och motionssal uppmuntrar till träning 

I gamla Kyrkfjärdens skola arbetas det för fulla muggar med att färdigställa kommunens nya välfärdscenter. I centret ingår bl.a. ett nytt gym och en motionssal som ska sporra användare till mångsidig träning. 

Ett gym för alla 

Gymmet är planerat för samtliga kommuninvånare. I praktiken betyder det att redan i planeringsskedet har olika användare tagits i beaktande. Grundtanken är att det ska finnas olika funktioner i gymmet; träning med hantlar och skivstång, träningsmaskiner för olika muskelgrupper och utrymmen för cardioträning och återhämtning/stretching/muskelvård. Gymmet kommer att användas av kommunens egna motionsgrupper, MBI-grupper och så kommer det givetvis att finnas s.k. öppna tider, då du självmant kan träna ifall du betalat en gymavgift. Du kommer att kunna välja att betala antingen 100€ /år eller 10€/månad. Gymmet är öppet 06.00–23.00. 

Därtill kommer gymmet att kunna hyras av föreningar för deras egna träningar. Vi håller som bäst på att planera ett webbaserat bokningssystem, ur vilken det kommer att framgå tydligt när gymmet är bokat/ledigt. Samma bokningssystem kommer att användas för motionssalen. 

I och med att vi får ett fint nytt gym på en central plats i kyrkbyn kommer den gamla vid Ingahemmet att läggas ner.  

Exempelbild från det nya gymmet.

Motion i sal 

Verksamheten i motionssalen kommer under vardagar rätt långt bestå av kommunens egna motionsgrupper, medborgarinstitutets verksamhet och annan föreningsverksamhet. Salen kommer också att vara bokningsbar för olika tillställningar/evenemang. Inledningsvis kommer vi att hålla öppna tider ungefär en till två gånger i veckan, och då man kan besöka salen utan att boka den skilt. I utrymmet kommer du att kunna spela t.ex. badminton eller basket, men den lämpar sig också bra för annan form av träning/spel. Salen är till sin storlek 195m2. 

Ingåföreningar kommer att kunna boka motionssalen kostnadsfritt. För övriga är kostnaden 8€/timme. Öppettiderna för motionssalen är 06.00–22.00. 

Vi kommer också att utnyttja salen till kommunens egen bioverksamhet IoBio, som senare flyttas till det nya kulturcentret.   

För mer information, vänligen kontakta välfärdschef Marko Vaappo (marko.vaappo@inga.fi). 

Exempelbild från det nya gymmet.