Fortsätt till innehållet

I webbutiken Lupapiste Kauppa skaffar du enkelt de handlingar du behöver

Ingå kommun har tagit i bruk Lupapiste Kauppa, d.v.s. en webbutik för digitala bygghandlingar. I Lupapiste Kauppa kan du köpa byggnadsritningar som byggnadstillsynen har sparat i kommunens arkiv, dvs. huvudritningar och specialplaner (planer för vatten- och avlopp, ventilation och konstruktioner).   

Tjänsten gör det märkbart lättare att få tag på dokumenten. Du kan själv använda tjänsten dygnet runt oavsett var du är. Tjänsten är finskspråkig. Du kan omedelbart ladda ner ritningarna i elektronisk form utan väntetid. Webbutiken säljer alla dokument som har skapats under de digitala tillståndsprocesserna och äldre, digitaliserade dokument. Om det dokument du behöver inte finns i digitalt format kan du lämna in en dokumentbegäran till kommunens byggnadstillsyn via Lupapiste Kauppa. Webbutiken accepterar alla de vanligaste betalningssätten.   

Det är lätt att använda webbutiken Lupapiste Kauppa   

  1. Gå till adressen kauppa.lupapiste.fi (endast på finska) 
  2. Sök det objekt du vill ha  
  3. Förhandsgranska och flytta de dokument du vill ha till inköpskorgen  
  4. Betala inköpen  
  5. Ladda ner de köpta dokumenten  

Gå till Lupapiste Kauppa >> kauppa.lupapiste.fi/(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)  

Webbutiken Lupapiste Kauppa tillhandahålls av det inhemska företaget Cloudpermit Oy som är expert på elektroniska tillståndstjänster för den byggda miljön.   

Inhemsk serviceprodukt   

 Lupapiste är en serviceprodukt som har beviljats Nyckelflaggan och den tillhandahålls av Cloudpermit Oy, ett företag som är expert på elektroniska tillståndstjänster. Nu använder redan 70 procent av Finlands kommuner deras e-tjänst som också är en betydande exportprodukt. Webbutiken Lupapiste Kauppa är Lupapistes snabbt växande tilläggstjänst.