Fortsätt till innehållet

Ingås välfärdscenter snart färdigt – se hur det ser ut nu

Arbetet i den kvarstående delen av gamla Kyrkfjärdens skola är i full gång. Lokalerna iståndsätts som bäst för att kunna öppnas som Ingås välfärdscenter om drygt två månader.

Än finns det mycket kvar att göra!

Välfärdscentret kommer att inrymma olika typer av lokaler. Här finns plats för möten, ungdomsgården, badminton eller korgboll och kommunens nya gym. Gymutrustning anskaffas an efter enligt användarnas önskemål. Ungdomsverksamheten får nya fina lokaler som planeras tillsammans med ungdomarna.  Välfärdsnämnden har godkänt en verksamhetsplan för lokalerna. Kommunen informerar senare om hur lokaler reserveras och används. Även välfärdscentrets namn publiceras senare.

-Vårt mål är att skapa mångsidigt program för kommuninvånarna. Vi önskar skapa en gemensam plats för Ingåbor i alla åldrar. En av kommunens viktigaste uppgifter är att stöda välfärd. Vi satsar starkt på det i och med detta projekt, säger Ingå kommuns välfärdschef Marko Vaappo.

Så här ser det ut i lokalerna just nu:

Motionssal (vänster) och gym (höger)
Ungdomsverksamhetens nya lokaler
MBI
Gamla Kyrkfjärdens skola