Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 15.1.2024

Kommunstyrelsen sammankom igår 15.1.2024. Under mötet behandlades bl.a. sättet för ordnande av kollektivtrafiken fr.om. 6/2024, grundande och indragning av tjänster inom småbarnspedagogiken och uppdatering av förvaltningsstadgan.

Styrelsen beslöt att godkänna beredningens förslag gällande ordnandet av kollektivtrafiken med följande tillägg:

Rutten:

Kommunen förutsätter att NTM-centralen kontrollerar nivån av Ingås biljettinkomster, så att den motsvarar nuvarande nivå. Kommunen önskar också att NTM-centralen beaktar Ingås säregenskaper i statsfinansieringsbeslutet.

På mötet godkände styrelsen nämnden för fostran och utbildnings förslag om att grunda tre tjänster som daghemsföreståndare. Dessa är inte tillägg till den nuvarande organisationen, utan en revidering som görs av arbetsavtalsskäl. Genom förändringen kan daghemsföreståndarna framöver göra tjänsteinnehavarbeslut och målet är att förenkla beslutsprocesserna. Ärendet går ännu vidare till fullmäktige.

I samband med de föreslagna organisationsförändringarna inom bildningen måste även förvaltningsstadgan uppdateras. Ändringsförslagen godkändes och tas vidare till fullmäktige.