Fortsätt till innehållet

Musicera vid Musikinstitutet Raseborg!

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning i musik enligt fördjupad lärokurs. Den mångsidiga undervisningen riktar sig i första hand till barn och ungdomar, men det är möjligt att inleda studierna även som vuxen. Redan som baby kan man börja i den populära musikleken. Musikens glädje och att musicera tillsammans främjar utvecklingen av ett gott och livslångt förhållande till musik och studierna ger också färdigheter inför eventuella yrkesstudier inom musik.

Anmälan till musikinstitutets studier, som börjar på hösten, sker under föregående vår, då det också ordnas en instrumentstig. På instrumentstigen kan du prova olika instrument under ledning av musikinstitutets lärare.

Mera info om studierna och anmälningen(du flyttas till en ny sida).

Vi finns också på Facebook (öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)och Instagram(du flyttas till en ny sida)!