Fortsätt till innehållet

Ändringar i Ingås kollektivtrafik 2.2.2024 p.g.a. strejk

Flera fackföreningar har meddelat att de ordnar en politisk strejk fr.o.m. torsdagen 1.2.2024. Busstrafiken berörs dock endast fredagen 2.2.2024. Även bussturerna till och från Ingå påverkas.

Enligt nuvarande information kommer bussarna från Ingå till Helsingfors köras normalt. Amper har meddelat att deras turer inte påverkas. Också turerna till Kyrkslätt och Karis ordnas som vanligt, eftersom de sköts av Salon Tilausmatkat Oy, som också meddelat att strejken inte påverkar deras turer. Det är dock ännu möjligt att ändringar sker. Vi meddelar om eventuella ändringar direkt vi har fått mer information om läget.

Från Virkby kommer det inte att köras direkta turer till Degerby, utan de körs till Ingå centrum varifrån du kan fortsätta mot Kyrkslätt/Helsingfors. Mellan linjen Ingå-Virkby inhiberas avgången 08.05 från Ingå, eftersom Vainion Liikenne meddelat att de inte trafikerar på fredagen. Observera också att Vainon Liikennes turer från Virkby till Ingå ställs in.

Skolskjutsarna för lågstadieeleverna går som vanligt, men högstadieelevernas skolbussar ser inte ut att vara i trafik på fredag. Beskedet bekräftas imorgon. Ansvaret för skolskjutsarna ligger på Lojo stad. Närmare information om strejkens inverkan på skoldagen på fredag kommer till familjerna via Wilma.

Kom ihåg att följa med det aktuella läget via Matkahuoltos webbplats.(du flyttas till en ny sida)