Fortsätt till innehållet

Info om kommunens ekonomi ordnas 6.2.2024 12.30–13.00 via Teams

I kommunens strategi är det uttalat att kommunen ska säkerställa en balanserad ekonomi genom att förnya strukturer och förvaltning samt genom att effektivera sina verksamheter. Kommunen har därför beslutat att inför budgetarbetet 2025 utföra en noggrannare genomgång av ekonomin inom varje förvaltningsområde. Syftet med granskningen är att trygga Ingås livskraft på lång sikt. Genom den ekonomiska granskningen vill kommunen hitta nya sätt att bedriva och utveckla verksamheten så att en god servicenivå kan upprätthållas i ett alltmer trängt ekonomiskt läge.   

På infot presenteras hur arbetet fortskrider och hur tidtabellen ser ut. Frågor kan ställas under mötet. Du kan även med fördel skicka in frågor på förhand till mikael.wacklin@inga.fi

På mötet deltar styrelseordförande Henrik Wickström, kommundirektör Robert Nyman och ekonomichef Charlotta Lindvall.

Infot ordnas via Teams och är öppet för allmänheten. Länken till mötet hittas här(du flyttas till en ny sida).