Fortsätt till innehållet

Påverka utvecklingen av Ingås kollektivtrafik!

Ingå kommun vill utveckla sina kollektivtrafiktjänster till att betjäna kommuninvånarna ännu bättre både gällande kommunens interna trafik och den trafik som avgår från och anländer till Ingå. 

Vi har utarbetat en enkät för att kartlägga nuläget och hurudana behov som finns gällande utvecklingen av kollektivtrafiken och mobilitetstjänsterna. Varje svar förbättrar möjligheterna att skapa bättre kollektivtrafikförbindelser inom kommunen, från kommunen till närregionen och/eller längre bort och för resor tillbaka till Ingå. Färden kan handla om en vardagsresa till skolan och/eller jobbet, om att ta sig till hobbyer eller för att uträtta ärenden eller för att åka på resa.

Alla frågor besvaras frivilligt och du kan låta bli att besvara enskilda frågor, men vi hoppas givetvis att du svarar så noggrant som möjligt för att vi ska få en sanningsenlig bild av nuläget och det eventuella utvecklingsbehovet.

Sista dagen för att svara på enkäten är 15.2.2024.