Fortsätt till innehållet

Västra Nylands välfärdsområde meddelar om läkarbrist på Ingå hälsocentral

Läkarläget på Ingå hälsocentral är för tillfället utmanande. Två av fyra läkare är för tillfället på plats. Välfärdsområdet koncentrerar sig nu på att trygga de mest kritiska funktionerna, såsom bedömning av vårdbehovet och vård av de mest akuta hälsoproblemen. Välfärdsområdet konstaterar att det görs ständigt insatser för att förbättra situationen, bl.a. genom rekryteringsåtgärder.

Kom ihåg att följa med de senaste uppdateringarna via webbplatsen luvn.fi(du flyttas till en ny sida)