Fortsätt till innehållet

Ingå kommun utarrenderar 15 åkerskiften

Nedanstående åkerskiften kan nu arrenderas för fem år.

ÅkerskifteAreal ha)
Alan III1,95
Vattentaget I0,66
Vattentaget II0,19
Vattentaget III0,34
Vattentaget IV0,09
Degerbacka I2,95
Degerbacka II4,76
Smeds0,94
Smeds2,51
Smeds1,6
Fjalles2,41
Storskiftet4,77
Tavastehus1,92
Farssans1,59
Nöjdens1,66
Tabell över namnen på åkerskiften och respektive areal.

Jordbruket bör följa en av följande principer för kolinlagrande jordbruk:

  1. växter som sås på hösten
  2. djuprotade växter (såsom klöver eller lusern)
  3. växter som binder kväve

    därtill ska man hålla sig till växtföljden, så att mängden näringsämnen i jorden hålls balanserad

Anbud ska ges senast 12.3.2024 till: eija.taskinen@inga.fi.Tilläggsuppgifter: eija.taskinen@inga.fi. Kartor över åkerskiften och anbudsblanketter fås av mia.avellan@inga.fi.