Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsmöte 26.2.2024

Kommunstyrelsen sammankom igår 26.2.2024. På den digra föredragningslistan fanns bl.a. sättet för ordnande av kollektivtrafiken fr.o.m. 6/2024, sommaren 2024 och Ingås vision 2040.

Styrelsen godkände förslaget om helheten gällande Ingås kollektivtrafik. Följande steg i processen är att upphandlingen sköts av NTM-centralen i enlighet med kommunens önskemål. Den största skillnaden till nuvarande servicenivå är att turerna mellan Ingå och Kyrkslätt minskas. Orsaken till detta är att kostnaderna för turerna blivit dyrare. Vissa av turerna mellan Ingå och Helsingfors kommer däremot att trafikera via Kyrkslätt. Målsättningen är att turerna mellan Ingå och Helsingfors hålls på nuvarande nivå.

På mötet presenterades även arrangemangen för sommaren 2024. Bl.a. kommer Ingådagen att förlängas och en dag för barn ordnas i Ingå kyrkby. Även fjolårets populära guidade turer till Bågaskär får fortsättning. Småbåtshamnen förstoras markant till sommaren och i och med det kommer kommunen att införskaffa en tredje servicebyggnad till hamnen. Den kommer att placeras bredvid de två nuvarande och innehålla en tillgänglig toalett, allmänna WC:n och även ett diskutrymme för hamnens gäster. Ärendet antecknades för kännedom och kommer att kompletteras ännu i styrelsen i mars.

Processen kring arbetet med Ingås vision 2040 godkändes. I arbetet granskar kommunen tillsammans med lokalsamhället hur kommunen kunde se ut i framtiden och vad detta skulle innebära t.ex. för servicenivån, infrastrukturen och näringslivet. Målsättningen är att kommunfullmäktige godkänner Ingås vision 2040 i juni.