Fortsätt till innehållet

Kom ihåg att ge din åsikt om vårt kommande kulturcenter!

Hur ska vårt kommande kulturcenter se ut och hurudant innehåll ska där vara? Vi vill höra din åsikt!

Välkommen till biblioteket på en utställning bestående av exempelbilder på det kommande kulturcentret! Vi är nyfikna på din åsikt och värdesätter din respons på de nuvarande utkasten av centret. Vid utställningen erbjuder vi dig möjligheten att fylla i en responsblankett och lämna in den för att dela med dig av dina tankar.

Utkasten på kulturcentret finns till påseende i kommunens bibliotek.

Dessutom finns också exempelbilder på kulturcentrets planritning vid utställningen. I dem kan du göra anteckningar eller skisser för att uttrycka dina åsikter om kulturcentret. Vi ser fram emot dina reflektioner!

Alternativt kan du berätta dina åsikter genom att fylla i den här blanketten.(du flyttas till en ny sida)

Din respons är viktigt för att vi ska kunna utveckla ett kulturcenter som betjänar mångsidigt olika användare. Responsen kommer att sammanställas och behandlas i arbetsgruppen för kulturcentret. Responsen tas även vidare till arkitekten.

Utställningen och responsblanketten kommer att finnas tillgängliga tills 8.3.2024. Notera även att följande informationsmöte gällande kulturcentret, kommer att ordnas 14.3.2024 kl. 18.30-19.30 i biblioteket, alltså reservera detta i din kalender. Välkommen!