Fortsätt till innehållet

Ingå upphandlar kollektivtrafik för framtiden

Ingås kommunstyrelse har godkänt den planerade helheten för Ingås kollektivtrafik. Upphandlingen görs av NTM-centralen på basis av kommunens önskemål. Den planerade upphandlingen följer kommunens budgetram. 

På grund av att kostnaderna för upphandlingen blir dyrare än tidigare kommer en del av turerna mellan Ingå och Kyrkslätt att dras in. I stället ersätts de med att Ingå-Helsingfors-bussen trafikerar ibland via Kyrkslätt. Målet är att antalet turer mellan Ingå-Helsingfors-Ingå hålls på så gott som nuvarande nivå. Mot Karis och Lojo tryggas fungerande turer som går enligt nuvarande skoltider. 

– Vi har varit oroliga för helheten då kostnaderna såg ut att stiga rejält. Men efter förhandlingar med NTM-centralen och noggrannare planering har vi en helhet som tryggar goda förbindelser för Ingåbor, säger Juha Heikkinen, Ingå kommuns logistiker. 

Även anropstjänsten Ingåket kommer att fortsätta betjäna Ingås interna trafik. Kommunen möjliggör även matartrafik till VR:s turer vid Ingå station senare under året. 

Kommunstyrelsen ger i april sitt förslag till kollektivtrafikprogrammet, som inbegriper de kommande fyra åren. Programmet behandlas efter det ännu i fullmäktige.