Fortsätt till innehållet

NTM-centralen bjuder in till interaktion: Förbättring av stamväg 51

Följande meddelande är från NTM-centralen.

NTM-centralen i Nyland utarbetar vägplanen Förbättring av stamväg 51 vid anslutningen till landsväg 186 (Hamnvägen), Ingå.

Som mål för projektet är att förbättra trafikens säkerhet och löpande från Hamnvägen (landsväg 186) till stamväg 51 som löper mot öst.

I projektet planeras bl.a. en rak ramp från söderriktning från Hamnvägen mot öst till stamväg 51. Därtill är det nödvändigt att stänga lantbruksanslutningar och privatvägsanslutningen som finns placerade vid rampen. I planen presenteras ersättande nödvändiga förbindelser till dessa.

Busshållplatsen mot Helsingfors håll på stamväg 51 flyttas från östra sidan om Hamnvägens anslutning till västra sidan om anslutningen. Gång till busshållplatsen ordnas genom att använda den nuvarande rampens sida som är mot Helsingfors. Man kan bekanta sig med planutkasten i tjänsten ”Planering av statens trafikleder” 5.3.2024 – 19.3.2024 på internetadress: https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/beyb/suunnittelu(du flyttas till en ny sida). Planutkasten kan också skickas via e-post eller post på begäran. Vi kommer gärna på plats för att diskutera tex, nödvändiga regleringar om anslutningar som bör avstängas och om ersättande förbindelser till åkrarna. Möjliga kommentarer och ställningstaganden bes bli skickade senast 19.3.2024 per e-post till sari.kivinen@sitowise.com eller per post till adressen NTM-centralen i Nyland / Kirsi Pätsi, PB 36, 00521 Helsingfors.

Planeringsskedet är rätt tidpunkt att sätta sig in i och påverka planlösningarna och föra fram information om lokala förhållanden som eventuellt påverkar färdigställandet av planen. I interaktionen under planeringen presenteras planutkast och planlösningar. Det är möjligt att ge respons på planutkasten och ställa frågor. Respons och frågor som kommit in efter presentationen av utkasten gås igenom och planen färdigställs. Därefter läggs den färdiga plan fram till påseende, och sakägarna har möjlighet att lämna in en officiell anmärkning om planen.

Telefontider: För att få mer information om planutkasten eller för att ge respons ring planeraren under telefontiderna. Tid: 14.03.2024 kl. 16.30 – 17.30 Kirsi Pätsi (NTM-centralen i Nyland),tel. 029 502 1331

Mer information: Reserverad telefontid för frågor och kommentarer. Man kan också ringa vid annat tillfälle!

Under interaktionstillfällena kan man bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem. Mer detaljerade uppgifter finns på adressen: https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/beyb/suunnittelu
Mötet är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade i området.
Inbjudan har publicerats på adressen ovan 5.3.2024.

NTM-centralen i Nyland behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om trafikledsplaneringens dataskyddspolicy, bekanta dig med sektionen om dataskydd på webbplatsen https://www.ely-keskus.fi/sv/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Mer information om planen
Kirsi Pätsi (NTM-centralen i Nyland), tel. 029 502 1331, kirsi.patsi(at)ely-keskus.fi
Piia Nordström (Ingå kommun), tel. 040 654 3549, piia.nordstrom(at)inga.fi
Sari Kivinen (Sitowise Oy), tel. 044 338 6916, sari.kivinen(at)sitowise.com

Välkommen!
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland