Fortsätt till innehållet

Anhållan om regelbundna turer på kommunens utomhusanläggningar 2024

Regelbundna träningsturer beviljas på följande utomhusanläggningar:

Träningssäsong är maj till oktober. I en skriftlig ansökan bör framgå följande uppgifter:

Ansökningsblanketten: https://www.inga.fi/fritid-motion-och-kultur/bidragsansokningar-inom-valfardssektorn/

Ansökan kan även skickas till:
Ingå kommun
Välfärdskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

 
Ansökningstiden går ut 17.3.2024

 1.3.2024
Välfärdsnämnden