Fortsätt till innehållet

Anhållan om salturer läsåret 2024-2025

Ingå kommun beviljar regelbundna salturer i Kyrkfjärdens skola, Merituulen koulu och Degerby skola.

Salturer beviljas främst till motions- och fritidsverksamhet. Regelbundna salturer beviljas enligt skolornas läsår.

I en skriftlig ansökan bör framgå följande uppgifter:


Ansökningsblanketten: https://www.inga.fi/fritid-motion-och-kultur/bidragsansokningar-inom-valfardssektorn/

Ansökan kan även skickas till:

Ingå kommun
Välfärdskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

Ansökningstiden går ut 17.3.2024

 1.3.2024
Välfärdsnämnden