Fortsätt till innehållet

Hur ska Ingå se ut år 2040? Välkommen med och påverka!

Ingås kommunstyrelse har initierat en visionsprocess i vilken kommunens framtid beaktas ur olika scenarier.  Syftet med arbetet är att stöda kommunens beslutsprocesser i frågor som har en stor eller långsiktig inverkan på kommunens framtid. Visionen kommer att vara ett viktigt styrdokument för hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Därför är det alldeles centralt att det lokala samhället inkluderas aktivt i arbetet.  Och nu vill vi höra just din åsikt i frågan – hur ska Ingå se ut år 2040?

Vi kommer att ordna verkstäder i byarna enligt följande tidtabell:

Tillställningarna kör igång kl. 18.00, så kom ihåg att skriva in det i kalendern redan nu.  Under verkstäderna kommer samtliga deltagare att få vara aktiva och framföra sina tankar. Ingen förhandsanmälan krävs.

Vi hoppas på många deltagare! Detta arbete gör vi tillsammans med Ingåbor, för Ingåbor.