Fortsätt till innehållet

Är du vår följande planläggningschef?

Ingå kommun söker en PLANLÄGGNINGSCHEF till en fast tjänst fr.o.m. 3.5.2024 eller enligt överenskommelse.

Vi letar efter dig som har en vision och yrkeskompetensen att leda planeringen av kommunens markanvändning och som chef för byggnads- och miljösektorn.
Som sektorchef ansvarar du för ledningen och utvecklandet av tjänsterna inom planläggningen, byggnadstillsynen och miljöskyddet, för sektorns ekonomi, för uppställandet av målsättningarna i enlighet med kommunstrategin samt följer upp verkställandet av målsättningarna.

Du är föredragande tjänsteinnehavare i byggnads- och miljönämnden i ärenden som berör planläggning och sektorns förvaltning samt ansvarar för beredningen av dessa ärenden och för verkställandet av besluten. Du är medlem i kommunens ledningsgrupp och chef för personalen i din organisation.

Ingå är en dynamisk kommun där man satsar på att skapa en trivsam och hållbar omgivning med fungerande kollektivtrafikförbindelser. I din uppgift har du möjlighet att utveckla tomt- och bostadsutbudet samt de elektroniska tjänsterna.

VI ERBJUDER

VEM ÄR DU

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högskoleexamen och kunskap om sektorn. Språkkravet är minst utmärkta kunskaper i det ena och goda kunskaper i det andra inhemska språket. Vår kommun är tvåspråkig, så tjänsteinnehavaren får dagligen arbeta på båda inhemska språken.

För att kunna sköta tjänsten med framgång förutsätts också kunskap om upphandling och offentlig förvaltning samt erfarenhet av ledarskap. Erfarenhet av framgångsrikt genomförda krävande planläggningsprojekt samt av delaktiggörandet och myndighetssamarbetet inom planläggningsprojekt ses som fördel.

Tjänsten besätts från och med 3.5.2024 eller enligt överenskommelse. För tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Under prövotiden ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vi ser framemot att höra från dig! Ansökan ska lämnas in senast 11.4.2024 via det elektroniska ansökningsformuläret på adressen www.kuntarekry.fi(du flyttas till en ny sida).

Intervjuerna inleds redan under rekryteringstiden.

Mer information om uppgiften ger kommundirektör Robert Nyman, +358 40 149 3762