Fortsätt till innehållet

Fiskelov i Ingå kommun 2024

För år 2024 ger kommunen ut följande fiskelov:
1) 5 nätlov för fiske på Haga inre vatten och Westerkulla-vattnen à 40,00 €
2) 5 nätlov för fiske på Haga yttre vatten, Högholmsvattnen och Westerkulla-vattnen à 40,00 €
3) 4 nätlov för fiske på Hagafjärds vatten och Westerkulla-vattnen à 40,00 €
4) 30 nätlov för fiske på Westerkulla-vattnen à 40,00 €

Fiskelov utges åt person som är fast bosatt eller äger sommarstuga i kommunen.
I avgifterna ingår mervärdesskatt 24 %.
I år kan man ansöka om fiskelov antingen per e-post på adressen biblioteket@inga.fi eller
per post till Ingå kommun, Info, Strandvägen 2, 10210 Ingå.

I ansökningen ska finnas:

När ansökningstiden gått ut, lottas loven.
Sökanden meddelas, varefter nätmärket kan avhämtas och betalas vid infopunkten i kommungårdens bibliotek. OBS! endast kortbetalning.
Samtidigt bör kvitto över erlagd statlig fiskevårdsavgift (fiskekort) uppvisas.

Ansökningstiden går ut 7.4.2024.