Fortsätt till innehållet

Inbjudan till välfärdsområdets invånarkväll: Hur kommer Västra Nylands välfärdsområde att utveckla och förnya tjänster i framtiden?

Västra Nylands välfärdsområde bjuder in invånare och aktörer från området till en invånarkväll för att höra och diskutera om utkastet till välfärdsområdets tjänstenätverk.

Enligt utkastet kommer det regionalt omspännande tjänstenätverket att bevaras och närtjänster säkerställas. Den främsta målsättningen är att förbättra grundtjänsterna. Den allt ökande efterfrågan på tjänster kräver även i framtiden närtjänster utanför centralorterna.

På invånarkvällen kommer direktörerna för välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverket att svara på frågor. Välkommen till invånarkvällen inom ditt eget område!

Kaffe serveras. Ingen förhandsanmälan krävs.

Förbered dig genom att bekanta dig med utkastet på välfärdsområdets webbplats: luvn.fi / Utveckling av tjänstenätverket(du flyttas till en ny sida)

Tidpunkt : 3.4 kl. 18:00, med kaffeservering från kl. 17:30

Plats: Kyrkfjärdens skola, gymnastiksal, Museivägen 7