Fortsätt till innehållet

Sommarens entreprenader inleds – inverkningar på trafiken i centrum

Intill Ingå torgområde kör tre byggentreprenader i gång i början av april.

Strandvägens nya kommunalteknik (4-6/2024)

Strandvägens kommunalteknik byts ut på avsnittet mellan Matrosvägen och åstranden. Arbetet inverkar på trafiken, så den styrs till nya rutter.

Byggandet börjar från åstranden, dvs. från hörnet av kommungårdens parkeringsplats, och går vidare mot hälsovårdscentralen. Trafikarrangemangen ändras under tiden då entreprenaden pågår för att trafiken ska löpa så smidigt som möjligt. Trafikföretagen informeras om arrangemangen och dessutom kommer det att finnas skyltar. Entreprenör: O-P Erkkilä Oy.

Den nya servicebyggnaden (4-6/2024)

Kommunen bygger en tredje servicebyggnad vid åstranden. När byggnadens stomme byggs måste vi stänga av bl.a. trottoaren. En ersättande rutt kommer att ordnas. Entreprenör: Rakennusurakointi J. Moilanen Oy.

Ingåstrands kajkant (4-8/2024)

Kajkantens ytbeläggning, stenläggningar och planteringar i det nya Ingåstrand som byggdes för ett par år sedan blir klara till midsommar. Arbetet med grönområdena fortsätter i augusti.

Entreprenören ser till att det finns en trygg promenadförbindelse till bryggorna i båthamnen under arbetets gång.

Entreprenör: Ralf Ajalin Oy.

Den nya skejtparken (4-6/2024)

Skejtparken vid Kyrkfjärdens skola rustas upp. Arbetet har en viss inverkan på trafiken på Museivägen och på skolans parkeringsarrangemang. Eleverna bör undvika att vistas i närheten av byggarbetsplatsen.

Entreprenörer: Rasmus Nordström Oy Ab och Concrete Proof.

Västra delen av hamnen

Utvidgningen av småbåtshamnen fortskrider. I den västra delen av hamnen pågår arbeten som är kopplade till strandkonstruktionerna och Strandstråket. Också de här arbetena blir klara i juni. Entreprenör Göran Hagelberg Ab.

Respons om entreprenaderna kan ges på adressen tekniska@inga.fi eller per telefon under tjänstetid.