Fortsätt till innehållet

Kommunfullmäktigemöte 15.4.2024 ordnas via Teams

Följande fullmäktigemöte, som hålls måndagen 15.4.2024 kl. 18.00, ordnas som ett Teamsmöte. Mötets föredragningslista hittar du här(du flyttas till en ny sida).