Fortsätt till innehållet

Vattenledningsnätet underhålls 15.-16.4

Vattenledningsnätet underhålls. Arbetet har påbörjats och reparationen kommer att pågå fram till den 16.4 kl. 05.00. Vattentillförseln har stängts av på Torpvägen, Oxhagavägen,Tallstigen 5-10, Spången och Tallvägen 1.

Om det sker förändringar i schemat eller i det område som påverkas av vattenavbrottet, meddelar vi om detta på kommunens hemsida.

Ingå Vatten beklagar besväret som reparationsarbetet orsakar.