Fortsätt till innehållet

Meddelande från välfärdsområdet 16.4

Välfärdsområdet informerar:
Läkarsituationen på Ingå hälsostation är för tillfället utmanande. Välfärdsområdet koncentrerar sig nu på att trygga de mest kritiska funktionerna, såsom bedömning av vårdbehovet och vård av de mest akuta hälsoproblemen. Välfärdsområdet konstaterar att det görs ständigt insatser för att förbättra situationen, bl.a. genom rekryteringsåtgärder.