Fortsätt till innehållet

Ingå kommun får 200 000 euro från Undervisnings- och kulturministeriet för utvecklandet av kulturcentret

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 200 000 euro för utvecklandet av ett kulturcenter invid kommungården i Ingå. Hittills har kommunen samlat ihop 3,05 miljoner euro extern finansiering för projektet.

– Vi är väldigt tacksamma för det stöd undervisnings- och kulturministeriet gett kommunen genom detta bidrag. Nu har vi samlat in totalt över tre miljoner euro externt stöd för att främja ingåbornas välmående. Likaså stödjer detta kommunens livskraft och vi hoppas i och med satsningen se fler evenemang i centrum, speciellt under den mörka tiden av året, konstaterar Piia Nordström, Ingås kommuningenjör samt Henrik Wickström, som leder arbetsgruppen som förvaltar projektet.

Nu involveras föreningar och invånarna i det fortsatta utvecklingsarbete. Beslut angående projektplanen för kulturcentret och kommungårdens renovering görs ännu i vår.