Fortsätt till innehållet

Tack till våra krigsveteraner för att vi får leva i ett självständigt land!

Därför bjuder nu Ingå alla invånare i alla åldrar för att hedra minnet av de som försvarat vårt land med sina liv som insats på Nationella veterandagen lördagen 27.4.2024.

På programmet står kransnedläggning vid hjältegravarna och en fest med trevlig samvaro.

I år vill vi också speciellt lyfta fram årets festtalare Christoffer Holm, som bjuder på reflektioner kring temat:

”Berättelser som berör. Att levandegöra minnen av veteranerna och från fronten.”

Christoffer Holm är förlagsredaktör, manusförfattare, skribent och historiker. Han är från Hangö, bosatt i Åbo men har många referenser till Ingå!

Christoffer Holm. Bild: Johan Ljungqvist

Bland annat har han varit verksam som manusförfattare i teaterprojektet Mauno Koivisto – Täkters President som sattes upp på föreningshuset Ingbohed 2019. Därefter har han skrivit manus till dokumentärfilmen Harparskoglinjen – Västfronten mot Sovjet, om försvaret av Hangö udd under fortsättningskriget. I höst lanseras följande film, då om Porkalaparentesen 1944-1956, Porkala – Röster från Parentesen

Programmet i sin helhet:

Alla hjärtligt välkomna på två språk!

 Arrangörer Ingå kommun, Ingå församling samt Ingå Krigsveteraner rf.

Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.