Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 22.4.2024

Kommunstyrelsen sammankom igår 22.4.2024. På föredragningslistan var bl.a. evenemangsunderstöd, samarbete gällande Ingås gästhamnsverksamhet och köp av servicebyggnaderna vid västra sidan av ån i kyrkbyn.

Styrelsen beslöt att bevilja evenemangsunderstöd till följande evenemang:

Samarbetsavtalet gällande gästhamnsverksamheten mellan kommunen och Ravintola Sea We Oy godkändes. Gästhamnsavgiften fastställdes således till 20€/dygn och 40€/dygn för en sidoförtöjningsplats vid ändan av jordpiren. För el betalas en avgift på 5€/dygn. Avtalet gäller för säsongen 2024. Också gavs företagaren rätt till att hyra ut gästhamnsplatser för så kallad säsongsuthyrning för perioden 19.8-30.9.2024. Avgiften för en säsongsplats bestämdes till 150€.

De två röda servicebyggnaderna som finns belägna på västra sidan av ån är för tillfället i Varuboden Oslas ägo. Kommunen har alltså tidigare hyrt byggnaderna av VBO. Styrelsen valde att godkänna köpebrevet och därmed kommer kommunen att köpa byggnaderna. Detta medför bl.a. bättre möjligheter att utveckla fastigheterna, som i första hand är avsedda som serviceutrymmen för gästhamnsbesökare. Just denna verksamhet har under de senaste åren varit under hård kritik. Genom att köpa loss utrymmena vill kommunen se till att servicen förbättras. Köpesumman är 2 000€.