Fortsätt till innehållet

Vattenläckage i Ingå centrum

UPPDATERING 20.30 – Vattentillförseln fungerar normalt. Ifall vattnet är grumligt, låt det rinna en stund.

UPPDATERING 19.10 – Vattnet beräknas vara återställt på hela området kl. 22.00.

UPPDATERING 16.40 – Karta över det område som påverkas tillagt i nyheten.

Det har inträffat ett läckage i vattennätverket i Ingå centrum, vilket påverkar vattentrycket i nätverket. Läckaget har hittats och reparationer har påbörjats.

Vi uppdaterar läget direkt vi vet mer om situationen.