Fortsätt till innehållet

Kom med i musiklekis!

Är du småbarnsförälder och skulle vilja att ditt barn (0–6 år) får möjlighet att musicera tryggt tillsammans med andra i samma ålder? I så fall är musiklekis vid musikinstitutet det perfekta stället för barnet.

Målet i musiklekis är att väcka barnets intresse och kärlek för musik och stöda barnets helhetsmässiga utveckling genom musikaliska upplevelser. Vi sjunger, spelar, leker, dansar, lyssnar och målar till musik i musiklekis.
Barnen får också nya vänner och värdefulla upplevelser. Vi erbjuder familjegrupper för 0–2-åringar med egen vuxen och musiklekgrupper för 3–6-åringar.

Undervisning ordnas i Ekenäs, Karis, Hangö, Ingå och Svartå. Gruppindelningen och tiderna hittar du på raseborg.eepos.fi(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) (fr.o.m. 6.5) och här: Muskariryhmät / Musiklekgrupper 2024-25 (raseborg.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Anmälan till läsåret 2024–25 för musiklekis är öppen 6.-30.5 via: https://raseborg.eepos.fi/(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Närmare info:
musikinstitutet@raseborg.fi
https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/musikinstitut/musiklekskola/(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Välkommen med i musikens värld!