Fortsätt till innehållet

Kommunstyrelsen godkände planläggningsavtalet berörande planen Joddböle V

Ingås kommunstyrelse behandlade igår planläggningsavtalet beträffande planläggningsprojektet Joddböle V. Avtalet godkändes i stort sett enligt förslaget från byggnads- och miljönämnden. Styrelsen gjorde dock ett förtydligande till beslutet och ett beträffande avtalets mål.

Ärendet har väckt exceptionellt mycket diskussion och intresse. Kommunen betonar att den agerar som en opartisk myndighet i ärendet. Planläggningsavtalet binder inte kommunen till något och är inte ett löfte om att godkänna planen. Beslut om att godkänna planen görs separat av kommunfullmäktige.

Markägarna har begärt om en ändring av detaljplanen, och under de kommande månaderna kommer ett utkast till planen och ytterligare information om miljöpåverkan att publiceras. Till detaljplanutkastet är det möjligt att ge kommentarer. Markägarna siktar på att planen kan godkännas före årets slut. Avtalet binder dock inte kommunen till denna tidsram, utan kommunen beslutar när planläggningsprojektet är redo för godkännande.

Kommunen följer en helt vanlig planläggningsprocess som baserar sig på giltig lagstiftning, vilket betyder att information blir tillgängligt under processen gång. Kommunen kommer att redogöra på sin webbplats hur projektet framskrider och vilka olika steg som tas i processen.

– Projektet väcker olika åsikter bland invånarna. Därför ville styrelsen genom förtydligandet betona att kommunen strävar efter att samla all nödvändig information innan ett beslut fattas. Projektet är så pass exceptionellt att en grundlig granskning kräver tid, och planläggningsprocessen möjliggör också att kommuninvånarna får vara delaktiga. Invånarna bör vara involverade i projektet och styrelsen förutsätter att alla har möjlighet att bilda en tillräckligt tydlig uppfattning om projektets påverkan, säger styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).