Fortsätt till innehållet

Ingå kommun är Nylands företagarvänligaste kommun!

I Företagarna i Finlands kommunala företagsbarometer kan vi gladeligen notera att Ingå är Nylands företagarvänligaste kommun. Kommunen placerar sig på en nationell skala på 17:e plats av 166 kommuner i kategorin små kommuner (under 10 000 invånare), vilket är bästa placeringen av alla nyländska kommuner. Ingå har speciellt gjort framsteg i upphandlingspraxisen i kommunen och infrastrukturen.

– Även vår lokala förening Ingå företagare tog emot nyheten med glädje. Givetvis är placeringen ännu något som vi inte är helt nöjda med, utan vi vill för varje år göra ännu mer arbete för ett allt bättre samarbete så att vi når målet om att ha en kommun där alla har goda förutsättningar som företagare. Mot det, alltså! konstaterar Ulla Gunnarsson, ordförande för Ingå företagare.

Också kommunstyrelseordförande Henrik Wickström är nöjd med resultatet.

– Det är fint att kommunen placerar sig åter så här högt. Ingå har satsat mycket på företagarvänligheten och nu står vi inför viktiga beslut angående företagartjänsternas framtid. Vi har tät kontakt med våra företagarförening och uppskattar stort deras och alla företagares engagemang för Ingås bästa, säger  Wickström.

Läs mer om resultaten i Företagarna i Finlands pressmeddelande.(du flyttas till en ny sida)