Fortsätt till innehållet

Nytt fiskeförbud i Ekenäs-Pojo fiskeriområde, också fiskeförbud i Ingå fiskeriområde – för att skydda gösens lek

Många fiskarter leker på våren, bland annat gösen. I både Ekenäs-Pojo och Ingå fiskeriområden har man i en del vikar och flador begränsat fisket under tiden 15.5–15.6 för att trygga gösens lek.

Grunda havsvikar som uppvärms snabbt är viktiga lekområden för vårlekande fisk. Längs kusten är det rätt så små områden som producerar en stor del av fiskynglen. Efter att ynglen vuxit till sig, sprider sig sedan fiskarna över ett större område.

Gösen leker i södra Finland under maj-juni, beroende på hur snabbt vattnet värms upp. Leken inleds då vattentemperaturen är cirka 12 grader. Före det har göshanarna redan intagit sina revir. Efter leken stannar hanen kvar och försvarar mycket aggressivt rommen, vilket gör dem väldigt utsatta för fiske.   

Åtgärder för att skydda gösen i Ekenäs-Pojo fiskeriområde

Med beslut av Egentliga Finlands NTM-central är fiske med handredskap, ryssja och nät förbjudet i områdena Gammelboda, Jomalvik kanal, Edesviken, Totalfladan och Kopparöfladan under tiden 15.5–15.6 åren 2024-2028.

Noggrannare information, så som kartor på fiskeförbudsområdena, finns på Ekenäs-Pojo fiskeriområdes hemsida(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Åtgärder för att skydda gösen i Ingå fiskeriområde

Med beslut av Egentliga Finlands NTM-central är allt fiske förutom spöfiske från stranden förbjudet under tiden 15.5–15.6 i Kyrkfjärden, Innanbäckviken, Svenviken, Fagerviken och Nötöfladan.

Fiskeriområdet rekommenderar också att man i nät högre än 1,8 meter inom hela fiskeriområdet använder knutavstånd som är minst 50 millimeter. Avsikten med rekommendationen är att trygga gösstammens avkastning, alltså att ge gösen en chans att leka innan den fångas. Gösens minsta tillåtna fångstmått är 42 cm.

Noggrannare information, så som kartor på fiskeförbudsområdena, finns på Ingå fiskeriområdes hemsida.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)