Fortsätt till innehållet

Insamlingsbilarna för avfall har startat igen

Otto, insamlingsbilen för farligt avfall och Romulus, som tar emot metallskrot, åkte ut på vårturné i början av maj. Gör en avstickare till hållplatsen nära dig och du kan göra dig av med farligt avfall och metallskrot som samlats i knutarna på ett säkert sätt.

Insamlingsbilarna för avfall åker runt i västra och östra Nyland för att samla in farligt avfall och metallskrot från hushåll och fritidsboende. Den östnyländska turnén startar i Lovisa och avslutas efter cirka sjuttio hållplatser i Borgå den 20.5. Högfors är startpunkten för den västnyländska rundan och när bilarna bromsar in i Hangö den 29.5 har det samlats in avfall från nästan lika många platser.

Otto-insamlingsbilen för farligt avfall tar bland annat emot lysrör, spillolja, ackumulatorer, målarfärger, lösningsmedel, bekämpningsmedel, kyl- och bromsvätskor samt städkemikalier. Det är säkrast att lämna avfallet till insamlingen i originalförpackning. Något annat helt och tätt slutet kärl går också, men då är det viktigt att tydligt märka ut vad förpackningen innehåller. Otto-insamlingsbilen tar emot max 50 kg farligt avfall per kund.

Farligt avfall från hushållen kan även året om föras till avfallsstationerna samt till mottagningscontainrarna för farligt avfall. Det farliga avfallet ofarliggörs och största delen kan utnyttjas antingen som material eller som energi.

Romulus-bilen, som samlar in metallskrot, tar emot metallskrot motsvarande en släpvagnslast. Till exempel cyklar, plåtstycken, metallburkar och vedeldade bastuugnar med stenarna bortplockade, passar bra i lasten. Upp till 95 procent av den insamlade metallen återvinns och blir returråvara bland annat för industrins behov.

Elapparater är däremot inte lämpliga för Romulus att plocka med sig men, precis som i fråga om metallskrotet, kan elapparater föras avgiftsfritt till avfallsstationerna för återvinning.

De exakta tidtabellerna och anvisningarna för Ottos och Romulus turné finns på webbplatsen www.rosknroll.fi(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida), i Roskistidningen som delades ut till hemmen i april samt i Rosk’n Rolls väggkalender.

De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och det är avsedda för avfall från hushåll och fritidsboende. Märk väl att avfall inte får lämnas vid insamlingsplatserna i förväg.