Fortsätt till innehållet

Hobbysedel 2024

Välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda barnens och de ungas möjligheter att delta i fritidsverksamhet år 2024.

Bidraget beviljas för behov av stöd på grund av ekonomiska eller sociala omständigheter och är högst120 €/år/person.

Ifall hobbyn kostar mindre per verksamhetsår beviljas högst det belopp som motsvarar de verkliga kostnaderna. Bidraget beviljas för medlems- och årsavgifter, inte för anskaffning av redskap eller liknande. Beslut om beviljande tas av välfärdschefen.

Kriterier:

Ansökningstiden är 13.5-30.11.2024.

Ansökan görs genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. På blanketten har man möjlighet att motivera sitt behov och ge två referenser (t.ex. socialarbetare eller skolpersonal). Referenserna kan kontaktas i samband med behandlingen av ansökan.