Fortsätt till innehållet

Motionssedel för specialgrupper 2024

Välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda specialgruppers möjlighet att delta i motionsverksamhet år 2024.

Bidraget beviljas på basen av en rekommendation av en fysioterapeut eller annan hälsovårdspersonal och är högst 120 €/person år 2024. Ifall verksamheten kostar mindre per verksamhetsår beviljas högst det belopp som motsvarar de verkliga kostnaderna.

Bidraget beviljas för deltagar-, medlems- och årsavgifter, inte för anskaffning av redskap eller liknande.

Ansökningstiden är 13.5-30.11.2024.

Ansökan görs genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett.(du flyttas till en ny sida)