Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 20.5.2024

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 20.5.2024. På föredragningslistan fanns bland annat renovering av bostäder i Lönneberga, placering av ekopunkten och samt en fullmäktigemotion om reservering av byutvecklingsanslag i budgeten för 2025.

Kommunstyrelsen beslutade att öka investeringsanslaget för att minska skulden för renovering i Lönneberga med 100 000 euro, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas för fyra bostäder. Samtidigt beslutade styrelsen att om investeringsanslaget beviljas, ska upphandlingen av renoveringsarbetet inledas. Ärendet går ännu till fullmäktiges behandling.

Vid mötet beslutade styrelsen att placera ekopunkten på sin nuvarande plats vid Fjärdvägen och att göra en tillsvidaregiltigt avtal (med nuvarande villkor för övrigt) med Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.

I paragrafen om fullmäktigemotionen om byutvecklingsanslag ändrade styrelsen förslaget enligt följande: Kommunstyrelsen konstaterar att byaspecifika utvecklingsplaner upprättas i samarbete med aktiva byaktörer. Efter detta arbete utvärderas hur kommunen ekonomiskt kan delta i dessa satsningar i samband med budgetarbetet. Samtidigt främjar kommunen information om Leader-finansiering. Motionen konstateras slutbehandlad.