Fortsätt till innehållet

Påminnelse om förordningar om att hålla hundar kopplade

 I ordningslagen föreskrivs att hundar alltid ska hållas kopplade i tätorter.

Ordningslagens 14 paragraf om hunddisciplin föreskriver att hundar, inklusive valpar, ska hållas kopplade året runt inom tätorter. Endast hundar i tjänsteuppdrag kan hållas lösa när de genomför sitt uppdrag.

Med tätort avses ett tätt bebyggt område som har markerats med ett trafikmärke.

Hundar kan hållas lösa inom tätorter på slutna gårdar, träningsplatser för hundar samt inhägnade rastområden som är avsedda för hundar. På dessa områden ska hunden övervakas och kontrolleras av sin innehavare för att undvika att den orsakar fara eller skada för människor, egendom eller andra djur. På hundägarens eller innehavarens ansvar är också att se till att hunden inte lyckas rymma från ett inhägnat område.

Enligt jaktlagen ska hundar hållas kopplade utanför tätorter under tiden 1.3–19.8.