Fortsätt till innehållet

Europaparlamentsvalet 2024

Valdagen i Europaparlamentsvalet 2024 är inkommande söndag 9.6.2024.
Vallokalerna är öppna mellan kl. 9.00 och 20.00.

På valdagen får du endast rösta i den vallokal som anges i ditt röstkort, alltså kolla valdagens röstningsställe på din rösträttsanmälan! Du måste styrka din identitet på röstningsstället med ett identitetsbevis med fotografi, så kom ihåg att ta med dig ett identitetskort utfärdat av polisen, pass eller körkort.

Välkommen!