Fortsätt till innehållet

Gymmet är öppet hela sommaren! 

Du kan träna hela sommaren i vårt nya gym i Villekulla, som välfärdscentret nu officiellt heter. Nu finns det även möjlighet att köpa medlemskap för 3 och 6 månader.

Några punkter gällande åldersgräns och användning:

  1. Åldersgränsen för att träna ensam på gymmet är 16 år. Personer under 16 år får träna under en förenings eller annan arrangörs tur där en vuxen ansvarsperson närvarar. 12–16-åringar får träna tillsammans med sina föräldrar eller en annan familjemedlem som är över 18 år. Av säkerhetsskäl får man inte ta med barn till gymmet.
  2. Var och en som tränar ska ha ett giltigt medlemskap till gymmet. Koden är personlig och får inte överlåtas till en annan person. Missbruk leder till att man fråntas tillgången till gymmet.
  3. Gymmets ingång och allmänna utrymmen övervakas med inspelande övervakningskameror. Syftet med kameraövervakningen är att förhindra skador på egendom och personskador samt att utreda dem och att främja säkerheten i byggnaden i övrigt.

Vi hoppas att gymmet används ansvarsfullt och med glädje!

Det nya gymmet.