Fortsätt till innehållet

Välkommen till Villekulla! 

Astrid Lindgrens sagovärld i Ingå har kompletterats med en ny byggnad: Välfärdscentret heter numerna officiellt Villekulla (fi. Huvikumpu)! Det här passar ju bra, eftersom det från tidigare bland annat finns äldreboendena Katthult och Lönneberga i kommunen.  

Ett tiotal ivriga Ingåbor slöt på lördag 8.6 upp på invigningsfesten där välfärdschefen Marko Vaappo avslöjade det nya namnet. Det bjöds också på musik av begåvade elever från Musikinstitutet Raseborg plus en titt i Unccan, gymmet och de olika undervisningsklasserna. 

På Unccan fanns Linda Loimijoki och Nicklas Lindqvist på plats för att presentera verksamheten.

Villekulla ska vara känslornas hus 

Namnet Villekulla, som nu ersätter det tidigare Välfärdscentret,  som alltså finns i gamla Kyrkfjärdens skola, är välkommet eftersom det ibland påtalats att det tillfälliga namnet blandas ihop med det nya välfärsområdet.  De här två har dock inget annat gemensamt, än att kommunen nu tar ett större förebyggande ansvar för den egna befolkningens mående. 

Ingåborna valde nya namnet 

Namnet kom till genom en tävling där Ingåborna fick ge förslag på vad det nya aktivitetscentret skulle heta. Marko Vaappo har varit både domare och jury, men tyckte att det nya namnet smälter väl in i den idylliska paletten med tidigare referenser till Astrid Lindgrens sagovärld.  

styrketrion – (fv) Tette Lindholm, cirkelträningsledare vid Mbi, Ingå kommuns fritidsinstruktör Pia Helle samt Välfärdschef Marko Vaappo.

Kommunstyrelsens multitaskande ordförande Henrik Wickström (SFP) höll invigntalet, i vilket han betonade allaktivetshusets betydelse som en källa för kommuninvånarnas sammanhållning samt fysiska och psykiska hälsa och välmående.  

Musikinstitutet lyfter fram nya talanger  

Antti Soininen från Musikinstitutet Raseborg hade äran att presentera några av de begåvade eleverna, ackompanjerade av kollegan Matti Nieminen på piano. Rebecca Leppäharju på harpa, Eliel Leppäharju på trumpet och Iina Soininen på fiol lockade fram en och annan nostalgisk tår hos publiken. Tack vare samarbetet med Raseborg och Ingå kan vi ta fram fler talanger än vad vore möjligt som enskilda aktörer, konstaterade Antti Soininen. 

Rebecca Leppäharju på magisk harpa.

Musikinstitutet bjuder på bred undervisning i sång och ett flertal instrument – bla tar syskonen Leppäharju lektioner i Karisenheten.  

Att avsluta elevernas uppträdande med Idas sommarvisa framfört av Iina Soininen var ett lyckat val nu när sommarlovet står inför dörren efter en lång vinter. 

Gymkort och egenträning lockar 

Många var intresserade av det nya gymmet och det nya mötesutrymmet, så det blir säkert snart mer liv och rörelse i byggnaden, trots att verksamheten redan kommit tacknämligt igång. Flera besökare ville veta hur man träna självtändigt, men ockå hur man kommer i gång med låg tröskel och hur man får individuell vägledning. 

Ute på gården – med hela måsklanen som vaktade över de två borttapade ungarna som gjort gården till sin –  bjöd kommunens uppskattade fritidsintruktör Pia Helle på lätt pulshöjande konditionsträning.  Även medborgarinstitutets Tette Lindholm med sina fullbokade cirkelträningar var på plats för att svara på frågor.  

Det nya gymmet väckte stort intresse.

Text: Johanna Lindholm